Tuesday, March 20, 2012

ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಾರಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈಭವ: ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಾರಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ-Karinjeshvara Temple, Bantval

No comments:

Post a Comment