Saturday, February 26, 2011

KANTHABARE-BOODABARE

ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಅವರ - ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ

ಪು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ಟ
ನನ್ನ ನಿಡುಗಾಲದ ಗೆಳೆಯರಾದ, ಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಯವರು,ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂತಬಾರೆ - ಬೂದಬಾರೆಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಪೂರ್ವ ಕೃತಿಗೆ, ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳ ಹರಕೆ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಓದಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಹನೀಯರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರುಯಾರೋ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತು ಓದಿ, ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಯನವಿದಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಯ ಮೂಲೆ, ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಜೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಹತ್ತು ಹಲವು. ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು, ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೇಳುವಾಗ ಬೇರೆಯೇ ಹೇಳುವುದಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬ ಅದು ತಪ್ಪೆಂದು ವಾದಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕನಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಹನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಯವರು ಎತ್ತಿದೆ ಕೈಯೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಕೃತಿ ಓದುವಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಉಭಯ ವೀರರ ಕುರಿತು, ಮಾತಾಡುವುದು, ಬರೆಯುವುದು, ಓದುವುದು, ಕೇಳುವುದೆಂದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಶಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಓಡಾಡಿದ ಸೀಮಂತೂರು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳದಿರಾಜರ ಕೋಟೆ, ಕಂದಕ, ಕಂಬಳ, ಬಾಕಿಮಾರು, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ, ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕುಬೇರು, ಪುನರೂರು ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿದ ನೆಲ, ನನ್ನ ಜಾನಪದ ಆಸಕ್ತಿ ದಾಂಗುಡಿಯಿಟ್ಟದ್ದು, ಹಿರಿಯರಿಂದ ಈ ವೀರ ಸೋದರರ ಕತೆ ಕೇಳುವಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯವಚನ. ಸೀಮಂತೂರಿನ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಕೆಳದಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಾವಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಮರಾಜ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಒಂದು ಮನೆ, ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದವರೆಗೆ ಸೀಮಂತೂರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕುಡಿ ರಾಯಪ್ಪ ಎಂಬವರಿದ್ದರು. ಸೀಮಂತೂರು ದೇವಳದ ಬಡಗು ಬದಿಯ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆ ದಾಟುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ’ಕನಡೆರ್ ಕಡ" ಎಂದು ಹೆಸರು. ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನು ಸೀಮಂತೂರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನೆಂಬ ಮಾತೊಂದಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟವರು ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅರಸರು (1526-1763). ನೀರಿನ ಹರಿವುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವುದು, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತೋಡಿಸುವುದು, ಮದಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಇಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಅವಳಿ ವೀರರು ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಬೀರ ಪಾಡ್ದನದಲ್ಲಿ ಉರಿ ನರ್ಸ’ (ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ) ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯಿದೆ. ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಕ್ರಿ.. 1500ರ ಬಳಿಕ ಮೂಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದದ್ದು. ಆದಕಾರಣ ಬಾರೆಯರು ಆ ಬಳಿಕ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರಬಹುದಲ್ಲವೆ?
 ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಕ್ರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಗಳಿವೆ. ಮದಕ, ಕೆರೆ, ಬಾವಿಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂತಬಾರೆ, ಬೂದಬಾರೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಕಾರ್ನಾಡು ಬೀದಿಸಾನ, ನಡಿಸಾಲು ಬಾಕ್ಯಾರ ಕೋಡಿ, ಸೀಮಂತೂರ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋಡಿದ ಬಾವಿಗಳಿವೆ. ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಾಡಿ ಕಟ್ಟ, ಪುನಾರ ಕಟ್ಟ, ಒಂಬರ್ತಲ (ಪಲಿಮಾರು) ಕಟ್ಟಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೈವೀಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳ ನಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ, ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದ ಅವಧಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ, ಅದೊಂದು ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿತ್ತು. ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಸರು, ಕೆಳದಿಯರಸರ, ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಲಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಉಪಟಳದಿಂದ ಅವನತಿಯ ಪಥ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಸಾಧಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈವೊಂದು ತುಮುಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋದರರು ಅರಸರ ಪಕ್ಷ ಹಿಡಿದುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಾಯಿತು. ಅವರ ಅವಸಾನದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ದೈವೀಕ ಪುರುಷರೆಂದು ಆರಾಧಿಸಲು ಒಂದು ವರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಅವರು ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವಂತಾಯಿತೆನ್ನಬಹುದು. ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಊಹೆ ಮಾತ್ರ.
 ಇದೀಗ ಕಾಂತಬಾರೆ-ಬೂದಬಾರೆಯರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಕೃತಿಯೊಂದು ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿರುವುದು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಯವರು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯರು. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಿಡಿ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲದೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ಈ ಅವಳಿ ವೀರರ ಕೃತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಳಿ ಬರಬಹುದು. ಅದೇನಿದ್ದರೂ ಈಗ ಇದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃತಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒದಗಿಬರಲೆಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ದೇವರಾದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಕೈಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.
 
ಜನಪದ ಅವಳಿ ವೀರರು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ
(ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ)  
(Along with abridged English version)
ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬಳ್ಳೆ

ಪ್ರ -
 GELEYARA BALAGA PRAKASHANA
C-2, Akashavani Quarters,
Urva Stores, MANGALORE - 575 006
First Impression - 2011
Pages - XN+4+246
Price 150
Mobile 9972170192

Sunday, February 20, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Poem

ಬಡವೆದಿ
                                                           - ಎಂ. ವಿಠಲ ಹೆಗ್ಡೆ

ದಾನೆ ಪೊರ್ಲುದ  ರೂಪ
    ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ಪಾಪ!
ಮೋನೆಡೈಸ್ರದ ಬೊಟ್ಟು
    ಇಜ್ಜಿ, ಬಡೆವೆದಿ ಆಲ್!
ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಬಡಪತ್ತ್!
    ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ಪಾಪ
ದಾನೆ ಪೊಲರ್ುದ ರೂಪ
ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ಪಾಪ!
ಏರ್ ಮಳ್ತೆರ ದಾನ್ನ
    ಆಲವೆನ್ ಪಿನಯೊಲು
ತಿಗಲೆ ತರೆವುನ ಗೇನ
    ಅಲೆನ್ ಕೆಲಸೊಗು ಆಲ್
ಹೊಣೆನ? ಬಡವೆದಿ ಆಲ್!
    ಲೋಕ ಮಲ್ಲಗಲೆಗ?
ಆಲ್ ಬತ್ತಿನಿ ದೇಗ್
    ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ಪಾಪ
ದಾನೆ ಪೊಲರ್ುದ ರೂಪ
    ಅಯ್ಯಯೊ ಪಾಪ!
ಮೂಕುದಿದ ಸೌಭಾಗ್ಯ
    ಬೋಡೊಂದು ಬುಲಿಪುಂಡು
ಅಲೆ ಮೋನೆ! ಏರಗಲು
    ಕೊರುಪಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರ್?
ಏರ ಮಲ್ತೆರ್ ಉಣರೆ
ಆಲ? ಕಣ್ಣೀರ್ದಾ
ಕಲೊನವೆನ್ ತೂದು ಮದ
    ಪನ? ನಿನಡ ಪಸೆಯಿಜ್ಜಿ!
ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ಪಾಪ!
    ದಾನೆ ಪೊಲರ್ುದ ರೂಪ
ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ಪಾಪ!
ಓಲ ಲಕ್ದಲ್ಪನೇ
ಬೂರುನವು ಆ ಜೀವ
    ಏರ್ ಮುನಿಯೊಡು ದೇಗ್?
ಏರ್ ಕುಜೆಪೊಡು ದೇಗ್!
    ಐತ ವೊಂಜೀತ್ ಸುಖ
ಇಡಿ ಲೋಕ ತೊಡುಪಾಡ್ದ್
    ವೊಇತ್ ಗೆತೊನೊಡ! ಪಾಪ!
ಅಲೆಡ ಪೊಂಬರ್ಿನಿ ದಾನೆ
    ಒಂದೊಂಜಿ ಧರ್ಮನಾ?
ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ಪಾಪ!
    ದಾನೆ ಪೊಲರ್ುದ ರೂಪ
ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ಪಾಪ!
ನನ ಪಿನಯ, ಪಿನರೆ ಪೋ
ವೊಡು ದೇಗ್! ಅಲೆ ಕಲರ್್
ಕುಮೆ ಕುಮೆದ್ ಕೋಟಿ ನೆಲ
ಕಯಿನಾಲ್ ದಪರ್ುವೊಲೆ!
    ಆ ಮುರಿಯ ಬೆರಿ ಬುಡುವ!
ದಾನೆ ಪಡೆತೊಂಡಪ್ಪ
    ಈ ಕರ್ಮ, ಈ ದಪರ್ು,
ಈ ತಿಗಲೆ ತೋಜಾದ್?
    ಈತ್ ನಿನ ಕಾಬರ್ಾರ್
ಅಲೆ ಜನ್ಮ ತೆಟ್ಟವರೆ!
    ಪಾಪ! ಬಡವೆದಿ ಆಲ್
ಅಲೆನಂಚ ಬಡವೆರ್
    ಬೇತೆ ಇಜ್ಜೆರ್, ಆಲೆ
ಒತರ್ಿ ತಿಕಿಯೊಲು ನಿಕ್ಕ್
    ಕುಜೆತ್ ಕುಜೆತ್ದ್ ಕೆರ್ಪ
ಆವಡೆಡ್ಡಾವಡ್! ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ಪಾಪ
    ದಾನೆ ಪೊಲರ್ುದ ರೂಪ
ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ಪಾಪ!
    ಅಲೆನ ಬಂಜಿದ ತೂವು
ಮುಗಲ್ ಕಾವೇರುನವು
    ಆಲ್ ಬುಲಿಪುನಗ ಈ
ತೆಲಿಪನಾ? ನಿನ ಬದ್ಕ್
    ಬದ್ಕ? ಪೊಲರ್ುದ ಪೊಣ್ಣು
ತರೆ ದೆತರ್್ ತೆಗ್ಲಿ ಕೊಡಿ
    ಬೋಡುಂದ್ ಕಿನಿಕಿಯನೆ!
ಆ ಕರ್ಮ ಬೆರಿ ಪಸ್ದ್
    ನಿನ ತರೆಕ್ ದರ್ಪಂದ?
ಓ ಪಾಪಿ! ತೆಟ್ಟಯನೆ,
    ಜನ್ಮೊನೇ ತೆಟ್ಟಯನೆ!
ಹಾಳಾಪ! ಹಾಳಾಪ!!
    ಕೋಟಿ ಕಡಲದ್ ನೀರ್
ಅಲೆ ಕಣ್ಣ್ದೊಂಜಿ ಪನಿ!
    ನಿನನ್ ಮುರ್ಕವು ತೂಲ
ಆಲ್ ಬಡವೆದಿ ಅಂದ್
    ಅಲೆ ತಿಗಲೆದುರಿ ಕಾಲ
ಕೂಟದಾ ತುಂಡು! ಜನ್ಮನೆ ತೆಟ್ಂದ್ ಪಾಪನೇ!
    ದಾನೆ ಪೊಲರ್ುದ ರೂಪ
ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ಪಾಪ!
    'ಧರ್ಮ' ಪನ್ಪನೆ ಧರ್ಮ
ಮುರಿಯೊಲೆಡ್ ಮಟ್ಟುನಾ?
    ಬಡವೆದಿನ್, ತಪ್ಪುದಂತಿನ
ಪಾಪದಲೆನಿಂಚ ಬುಲಿಪವರೆ
    ಧರ್ಮ ಪಿನುವಾ? ಪಣ್ಲ
ಅಲೆನೊಂತೆ ತೂವಯನ
    ಎಲೆಡೆಲ್ಪದ ಗತಿನ್ ಕೊರಿಯನೇ!
ನಿನ ಧರ್ಮ ಗಿರ್ಮ, ಅಲೆ
    ಬುಲಿಪು ಪುಟ್ಟವು ಮೋನೆ
ದೆದುರುಂತ? ಪಾಪನೆ!
    ದಾನೆ ಪೊಲರ್ುದ ರೂಪ
ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ ಪಾಪ!


ನವಯುಗ ತುಳುಸಂಚಿಕೆ - 1936
 

Saturday, February 19, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Story

ತೆರೆಕುಲು
                                                                                  -ತುಳುಮರ್ಲೆ
 

           ಆಯೆ ಕಾಂಡೆ ಬಪರ್ೇಂದ್ದ್ ದುಂಬುದ ದಿನ ಬಯ್ಯದಗನೆ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಭರತದ ಸಮಯೊಡು ಕಡಲ ಕರೆಟ್ ಹಾಕುನ ತೆರೆಕುಲು ಒಂಜೊಂಜೇ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತ್ ಪೋಪಿನ ಲಕ್ಕನೇ ಎನ ಮನಸ್ಡ್ ಆನಂದ ದಿಂಜೊಂದು ಬರ್ರೆ ಸುರು ಆಂಡ್.
           ಆಯೆ ಬನ್ನಗ ಆಯನ್ ವಾ ನಮುನೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು, ಆ ಪೊಳ್ತುಗು ಎನ್ನ ಭಾವ-ತಂಗಿ ವಾ ನಮುನೆಡ್ ಉಪ್ಪೊಡುನ್ಪಿ ವಿಚಾರೊಡು ಎನ ಬಯ್ಯ ಇಲರ್ಾಂಡ್.
          ತಿಂಗೊಲು-ಬೊಲ್ಪುದ ಆ ಇಲರ್್ಡ್ ಎನ್ನ ನಲ್ಮೆದಾಯೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡೆರೆಗಾದ್ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ನೆಯ್ಯೆರೆಗ್ ಎನ ಪೂತ ತೋಟೊಡಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪೂಕುಲೆನ್ ಮಾತ ಕೊಯ್ಯೆ. ಎನ ಬುಟ್ಟಿಡ್ ದಿಂಜವೊಂದು ಬತ್ತೆ. ಅದಗ ಎನ ಒಡಲ್ದಕ್ಕನೇ ಎನ ಬುಟ್ಟಿ ದಿಂಜಿದ್ ಪೋದಿತ್ತ್ಂಡ್.
          ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕುಲ್ಲುದು ಪೂ ನೆಯ್ಯೆ. ಪುಲ್ಯೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಪೊಲ್ತುಗು ಮಾಲೆ ಮುಗಿಂಡ್. ಕೈಟ್ ಮಾಲೆನ್ ಪತ್ದ್ ದೆತರ್್ದ್ ತೂಯೆ. ಆ ತಿಂಗೊಲ್ತ ಬೊಲ್ಪುಡು ಅಯಿತ ಪೊಲರ್ುನು ತೂದು ಎನ ಮಿತ್ತೇ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತರತ ಕುಶಿ ಆಂಡ್. ಮಾಲೆನ್ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದು ಆಯನ್ ಕಾತ್ ಕುಲ್ಯೆ.
          ಗಾಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬೀಸೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್, ಇರೆಕುಲು ಒಲೆಯಿ-ದನಿಟ್ ಮೊರೆವೊಂದಿತ್ತ, ಮೂಡಯಿ ಬಾಣದ ಬೊಲ್ಪು ಛಾಯೆ ತೂದು ಪಕ್ಕಿಲು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಸೊರ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೊಡೆಂಗಿಯೊ.
          ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕಣ್ಣ್ ಆಲಸ್ಯ ಆಯಿನ ತೆರಿಜ್ಜಿ, ಗಾಲಿದ ಒಂಜಿ ತೆರೆ ಎನ ನೆದ್ರೆನ್ ಕುಡ್ತುಂಡ್ ಲಕ್ದ್ ತೂವನಗ ಪೊಲ್ತು ಏರ್ದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಎನ ಮೋಕೆದಾಯೆ ಬತ್ದ್ಲಾ ಪೋದಾಂಡ್ಂದ್ ತೆರಿಂಡ್. ಕಣ್ಣ್ಡ್ ನೀರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.
         ಆಂಡ ಎನ ಕೈಟಿತ್ತಿ ಮಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ್ತ್ಜ್ಜಿ. ಅವ್ವೆನ್ ಆಯೆ ಕೊಣಪೋದಿಪ್ಪೊಡು. ಎನ ಪೂತ ತೋಟೊಡು ಆಯನ ಪಾದದ ಕುರುಹು ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಕ್.
          ಬಯ್ಯದ ಗಾಲಿ ಬೀಜೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಪೂತ ತೋಟೊಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅಲರ್್ದಿ ಪೊಸ ಗುಲಾಬುದ ಪೂಕುಲೆನ್ ತೂತನಾ?
          ತೂತಡ, ಅದಗ ನಿನ ಮನಸ್ಗ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು? ಪೂತ ಮೆದುಪರಿಮಲ ನಿನ ಎದೆಕ್ ಮುಟ್ಟನಗ ಐನಿ ಎಂಚಾಂಡಲಾ ಕೊಯ್ಯರೆಗ್ ಮನಸಾಪುಜ್ಜಾ?
           ಆಪುಂಡು!
          ಎಂಕ್ಲಾ ಮನಸಾವೊದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಮುಳ್ಳುಕಸ್ಂಡಲ ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಏನ್ ಏತೋ ಗುಲಾಬುಲೆನ್ ಕೊಯ್ತಿನಾಯೆನೇ. ಇಸೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ಪುನ ಬುಡ್ತೆ.
         ದಾಯೆಗ್ಂದ್ ಕೇಣುವನಾ?
          ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಯ್ಯಡ್ ಐನ್ ನೇಲ ನೇಲ ಗುಲಾಬುಲೆನ್ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಐನಿ ಒಂಜಿ ಚಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ.
            ತಾದಿಡ್ ಎನ ಇವರ್ೆರ್ ಪಾಸಟಿದಾಕುಲು ತಿಕ್ಯೆರ್. ಆಕುಲೆಗ್ ಎನಕೈತ ಪೂನಿ ತೂದು ಮೆಯ್ ಮಾತ ಮಲರ್ಾಂಡ್.
           ಅಯಿಟ್ ಒರಿ ಏನ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವನಗ ಎನ ಕೈತ ಪೂತ ಚಂಡ್ನ್ ಒಯ್ತ್ ಕಾಂಡೆ. ಎಂಕ್ ಎನ ಎದೆನಿಯೇ ಒಯ್ತ್ ಕಾಂಡಿಲಕ್ಕ ತೋಜಿಂಡ್. ಎನ ಪೂಕುಲೆನ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಲಂದ್ದ್ ಕೇಂಡೆ.
          ಈ ನಡುಟು ನನ ಒರಿ ಪಾಸಟಿದಾಯೆಲಾ ಆ ಪೂತ ಮಿತ್ತ್ ಕಣ್ಣ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ.
          ಈ ಗುಲಾಬುದ ಪೂನಿ ತಿಂದ್ದ್ ತೂತನಾ? ಆಯೆ ಎನ ಕೈಟ್ ಕೇಂಡೆ.
          ಇಜ್ಜಿಂದ್ದ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ.
          ವಾ ರುಚಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾ?
          ಏತ್ ರುಚಿ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಗುಲಾಬುದ ಪೂನಿ ಯಾನ್ ತಿನಯೆ
ಆಯಗ್ ಆ ಪೂನಿ ತಿನ್ಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಗಿರ ಪತ್ಂಡ್. ಬೊಕ ಒರಿ ಪಾಸಟಿದಾಯ ಕೈಡ್ದ್ ಅವ್ವೆನಿ ಒಯ್ತ್ ಕಣರೆಗ್ ತೂಯೆ. ಯಾನ್ ಬುಡುಜಿ.
         ಎಂಕುಲು ಕಾದುಣೈನ್ ತೂದು ಪೂನಿ ಒಯ್ತ್ ಕಂಡಿನಾಯೆ ಎಂಕೇ ಅವ್ವೆನಿ ಪಿರ ಕೊರಿಯೆ.
          ರಡ್ಡೆನಾಯೆ ಅವೆನ್ ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿಂದ್ ಆಜ ಪಾಡೊಂದು ಗೆತೊಂಡೆ. ಎಂಕ್ ಆ ಪೂತ ಮಿತ್ತ್ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡಲಾ ಆಯ ಮಿತ್ತ್ದ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಐನಿ ಆಯಗ್ ಕೊರಿಯೆ.
          ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕ್ಗ್ ಪೋಯ.
          ಅರ್ದ ಗಳಿಗೆದಗ ಬನ್ನಗ ರಸ್ತೆಡ್ ಎನ ಪೂತ ಚಂಡ್ ಬೂಲೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.   ಆಯೆ ಅವ್ವೆನ್ ಮೂಸು ಮೂಸುದು, ಉಸುರುದ ಬೆಸಿ ತಾಗ್ದ್ ಅವು ಬಾಡಿಯೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ದಕ್ಕ್ದ್ ಪೋದಿತ್ತೆ.
          ಎಂಕ್ ದುಕ್ಕ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಆ ಚಂಡ್ನ್ ಪೆಜಿದ್ ಎದೆಕ್ ಒತೊಂಡುದು ಪೂತ ತೋಟೊಗ್ ಬತ್ತೆ.
       ಏನ್ ಕೊಣಪೋತಿ ಪೂಕುಲೆ ಪುದೆಲ್ದ ಮುದೆಲ್ಗ್ ಬತ್ತೆ. ಅದಗ ಇಲರ್ಾದಿತ್ತ್ಂಡ್. ತಿಂಗೊಲು ಮೂಡುದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಮಂಜಿ ಬೂರುದು ಆ ಪುದೆಲ್ದ ಇರೆಕುಲೆ ಮಿತ್ತ್ ಪನಿ ಕೂಡಿದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಆ ಪನಿ ತೂವನಗ ಪುದೆಲ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬುಡೊಂದಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ತೋಜಿಂಡ್.
        ಯಾನ್ ಕೊಣಬತ್ತಿ ಬಾಡ್ದಿ ಪೂಕುಲೆನ್ ಅಯ್ತ ಮುದೆಲ್ಡ್ ದೀದ್ ಕಣ್ಣೀರ್ದ ಸಾಕ್ಷಿಡ್ ಆಜ ಪಾಡೊಂಡೆ.
          ಗುಲಾಬುಲು ಏತ್ ಪೊಲರ್ಿತ್ತ್ಂಡಲಾ ಅಯಿಕಲೆನ್ ಅಪ್ಪೆ ಪುದೆಲ್ಡ್ದ್ ಕೊಯ್ಯಯ್ಯೆ!
          ಇಸೆ ಪೂತ ಪರಿಮಲ ಎನ ಎದೆಕ್ ಮುಟುಂಡ, ಪೊಲರ್್ದ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈ ಒಲ್ಲಾಂಡಲಾ ತತ್ತ್ದ್ ನಮ ಕೈಕ್ ತಾಗ್ಂಡ ಮೆಯ್ಟ್ ಮಿಂಚೊಂಜಿ ಎಂಚ ಪಾರುಂಡಾ, ಅಂಚನೇ ಆಪುಂಡು!ನವಯುಗ ತುಳು ಸಂಚಿಕೆ - 1936
 

nama tuluver mudradi- nava rangotsava- national drama fedstival-2011


Friday, February 18, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Poem

ಧನಿಕೆ - ಬಡವೆ
                                           - ಕಿಶೋರೆ

ಧನಿಕಡ್ದಾತ್ ಬಡವೆ ಉಲ್ಲೆ |
ಬಡವಡ್ದಾತ್ ಧನಿಕೆ ಮಲ್ಲೆ |
ಬಡವೆ ಧನಿಕೆ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ |
ಧನಿಕೆ ಕಾರ್ |
ಬಡವ ತರೆತ |
ಮಿತ್ ದೀವೆನಾ?
ಬಡವೆ ಬೆಂದ್ |
ಜಂಟ ಧನಿಕೆ |
ಜೀವೊಟೆಪ್ಪೆನಾ?
ಧನಿಕೆ ತಿನೊಡು |
ಬಡವೆ ಬೆನೊಡು |
ಧನಿಕೆ ಸುಕೊಡು |
ಕಾಲೊ ದೆಪ್ಪೊಡು |
ಇಂದು ಸಾಧ್ಯೊನಾ?
ಬಡವಗೀತ್ ನುಪ್ಪು ಯಾವು |
ಧನಿಕಗಾತ್ ಬೋಡು ಪನವು |
ಧನಿಕ-ಬಡವಗಿದ್ದಿ ಸಾವು?
ಧನಿಕೆ - ಬಡವೆ |
ರೊಟ್ಟುಗಾಂಡ |
ಎಡ್ಡೆ ಆವನಾ?
ಬೆನೊಡು ಬಡವೆ |
ಘನೊಡು ಧನಿಕೆ |
ಇಂದು ಸಾಧ್ಯೊನಾ?
ಧನಿಕೆ ಕೊರಡು |
ಬಡವಗೀತ್ |
ಬಡವೆ ಬೆನೊಡು |
ಧನಿಕಗಾತ್ |
ಇಂದು ಸಾಧ್ಯೊನಾ?

ನವಯುಗ ತುಳುಸಂಚಿಕೆ - 1936
 

history and culture of south india- vol-1 by dr. p. gururaja bhat[2010]

HISTORY AND CULTURE OF SOUTH INDIA
[discoveries in coastal karnataka]
volume-1
by-DR. P. GURURAJA BHAT
edited by-DR. A. SUNDARA
publishers-
dr paduru gururaja bhat memorial trust,
udupi- 576101
first impression-2010
pages-18+364+40[photos]
price-rs 400
cover design-ganesh pai
for copies contact- seeta book house udupi
mobile-[9901728373]

HISTORY AND CULTURE OF SOUTH INDIA
By Dr. P. GURURAJA BHAT (2010)

CONTENTS

          Preface                                                                                                                                  
          Editor’s Note
                                                                                                                                                        
          History and Culture                                                                                                            

A Bird’s Eye View of the History of Tulunadu
                                                                                                                                            
Tulunadu
                                                                                                                                            
Introducing South Kanara
Traditional Invocation to Tulunadu
Cultural Heritage of South Kanara 
Antiquities of South Kanara
Bhutalapandya legend
Barakuru: The Historic City of Barakuru of Tulunadu
Historic Significance: Udipi and its Neighbourhood
Antiquity of Udupi
Udupi and its Neighbourhood
How Krishna Cult Spread in Udupi
A Brief History of Mulki
Basaruru
Pajaka Kshetra – A Great Spiritual Centre
A Marvel that is Chandravalli
The Role of Hanjamanas in the Tuluva Commerce 
New Light on History of Religion in S. Kanara District
Jainism in South Kanara
Antiquity of Jainism in Tulunadu
New Light on Jainism in South Kanara
New Light on Jainism in S.Kanara                                                                                     
The Chauvis Tirthankaras of Gundubala
Prevalence of Buddhism
Manjuntatha and the Natha Pantha Influence in South Kanara
Significance of the term KUKKE                                                                                      

Epigraphical Records 
                                                                                                      
Newly Discovered Inscription from Udyavar
Ancient Copper Plates Unearthed                                                                                      
Rare Finds Near Udipi
Kadandale Inscription
Belmannu: Alupa Copper Plates Discovered
Ten Historical Copper Plates Found
Recent Epigraphs Discovered from South Kanara
Discovery of New Coins                                                                                                    

Religious Architecture and Sculpture                                                                             

Puttige Somanatheshvara Temple
A Historical Note on the Anitiquity of Mandarthi
The Historic Subrahmanya Temple of Kadandale
Temples in the Vicinity of Udupi bearing Cultural Influence 
A Fascinating Circular Temple
Shiva Temple of Alangar
Sri Shambhukal Virabhadra Swami Temple
Sivapadi: The Abode of Siva-Sakti
Monuments of Palimaru                                                                                                      
Cultural Virtue
Temple Truth
A Monograph of the Manjunatha Temple, Kadri
An Insight into Hoysala Temple Architecture
Study of Icon Sought
A Marvel of Karnataka Sculpture
Ganapati
Rare Icon Found
A Rare Icon of Ganesha                                                                                                     
Rare Ganesha Idol Found
Balanchandra Ganesha 
Sunkadakatte Vinayaka
The Cave God of Gujjadi
Janardana of Kodipadi
Taila Krishna Icon in Udupi
Transformation of the Stick into Churning Rod
Kushana Image Found
Mahishasuramardini
Mahisha Icon Found
Ancient Mahishamardini
The Significance of the Ling of Durga in the Durga Temple
Type of Mahishamardini in South Kanara
Thirteenth Century Bronze Idol
Unique Bronze Icon
A Temple in Metal
A Few Masterpiece Bronzes
Banavasi Temple Shows Chalukyan Influence                                                                   

Education                                                                                                                           

The Mahabharata and Vidyarthi Lakshanam
A Message of Education
Views on Education
Education and Educational Policies
Students’ Journal
Varsity Bill
The Academy of General Education, Manipal
Miscellaneous Papers
                                                                                                                                            
Was Asoka A Fanatic?
Historic Personalities of Jesus
Monseigneur D’Souza
Principal Strikes a Note of Hopefulness and Optimism
The Technique of Non-violence
A Note on the Twentieth Century Civilization
In Gratitude                                                                                                                        

Thursday, February 17, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Short Story

ಎನ್ನ ಕನೊ
                                                                                            - ಬಾಲಕೃಷ್ಣೆ
1
           ಕತ್ತಲೆತ ಒನಸ್ಸಾಯಿ ಪೆಟ್ಟ್ಗ್ ಯಾನ್, ಜೆಪ್ಪಿನ ಕೋಣೆಗ್ ಪೋದ್ ಹಾಸಿಗೆತ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರೊಂಡೆ.  ದಾನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡಲಾ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತ್ಜಿ. ಲಕ್ಕಿಯೆ, ಲೇಂಪ್ದ ಬತ್ತಿನ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತ್ದ್, ಮಏಜ್ತ ಮಿತ್ತ್ತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿನ್ ದೆತ್ತ್ದ್, ಬುಡುಪಾಯೆ. ಕನ್ನಡೊ! ಅಂಬಿಕೆ! ಇಂದು ವಾ ಅಂಬಿಕೆ ತೂಕೊ ಪಂಡ್ದ್ ನಡು ಭಾಗೊನೆ ಬುಡಿಪಾಯೆ. ಪನಿ ವಿಶೇಸೊ ತೋಜಿಂಡ್. ಆ ಪುಟೊನಿಡಿ ಓದಿಯೆ. ಮೈ 'ಜುಂ' ಪಂಡ್ಂಡ್. ಆ ಪುಟೊ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಲೆನ ಪೆಟ್ಟ್ಡ್ ದಿಂಜಿತ್ ಪೋತಿತ್ತ್ಂಡ್. ಪೂರಾ ರಕ್ತಮಯೊ ಆ ಪುಟೊ (?) ಥೂ ಪಂಡ್ದ್ ಪುಸ್ತಕೊನ್ ಮೇಜ್ತ ಮಿತ್ತ್ ದೀದ್ ಪೆರಪ್ಪ ಹಾಸಿಗೆತ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರಿಯೆ. ಗಂಟೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಆಂಡ್ಲಾ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತ್ಜಿ ಪುರೆಡೋಂದಿತ್ತೆ.
2
               ಜಾಗ್ರತೆ! ಓಲ್ಲ ಕಾಗದೊಲೆನ್ ನರಿತ್ತಂಟ?...
               ಇದ್ದಿ ಸೀನ...ಇದ್ದಿ... ಪಂಡೆ ಯಾನ್.
               ಮುಟ್ಟ್ತ್ ತೂಯಂಟ ಜಾಗ್ರತೆ!...ಇಂಚಿತೂಲಾ ಯಾನ್ ತೂಯೆ. ಸೀನೆ ಕೈಟ್ ಪಿಸ್ತೂಲು ಪತ್ತೋಂದು ಉಂತೋಂದಿತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ! ನರಿಪ್ಪಯೆ ಸೀನಾ. ಸೀನೆ ಈ ಸತರ್ಿದಯನ ಪಾತೆರೊಲೆನ್ ಕೇಂಡ್ದ್, ಓಂಡು? ಆ ಕಾಗದೊಲೆನ್ ಕಂಡತ್ತ್ಕೊರು.
               ಅಂದ ಸೀನ-ಯಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ... ಸೀನೆ ಕೋಪೊಡು ಪರು ಕಡೆವೊಂದು ಪೋಯೆ...ಯಾನ್ ಬಯ್ಯನಗ ಕ್ಲಬ್ಬ್ಗ್ ಪೋವೇತೆ. ಐಪ್ಪಾಲ್ ಪೇದೆ 3 ಕವರ್ಲೆನ್ ಕೊರ್ಯೆ. ಅವು ಪೂರಾ ಸೀನನ ವಿಳಾಸೊಗಿತ್ತ್ಂಡ್. ಪೋಸ್ಟಾಫೀಸ್ತ ಮೊಹರ್ಲೆನ್ ತೂಯೆ. ಮೂಜಲಾ ಮುಲ್ಪತವೇ ಆದಿತ್ತೊ. ಎನ್ನವತ್ತ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪೇದೆಗ್ ಕೊರ್ಯರ ತಿರ್ಗ್ಯೆ. ಆಯೆ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಕಾಗದೊಲೆನ್ ನರಿಪುಕೊಂದ್ ಗ್ರೈತ್ದ್ ನರಿಪ್ಪೆರ ತೂನಗ ನರಸಿಂಗನ ಸವಾರಿ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಎಂಕೆದೂರಾತ್. ತೆರಿಂಡ್ ಮಗ-ಸೀನಗ್ ಪಣ್ಪೆ ಪಂಡ್ದ್ ಆಯೆ ಬೀಸ ನಡತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಕಾಗದೊಲೆನ್ ನರಿಪಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆತ ಸಾದಿಪತ್ಯೆ.
ಮೂಜಿ ಕಾಗದೊ...ಪೂರಾ ಠಕ್ಕೆ...ಉಂತಲ್ಲೆ! ಯಾನ್ ಒಡೆಪ್ಪೊಡಂಟ ಕೇಂಡ್ ಸೀನನ ಸ್ವರೊ. ಸೈತ್ತ್ಪೋ.
               ಢಂ ಭೈರಿಂ ಪಂಡೋಂದು ಗುಂಡು ಎನ್ನೆದೆಕ್ಕ್ ಬತ್ತ್ತ್ ತಾಗ್ಂಡ್. ಅಯ್ಯೋ...!!!!!
               ಅಂದ್ ಕಣ್ಣ್ಬುಲಾದ್ ತೂಯೆ. ಓಳ್ಳೆ ಸೀನೆ? ಓಂಡ್ ಗುಂಡು? ಕಿಸೆಟ್ ಕಾಗದೊಲಾ ಇದ್ದಿ. ಅಂಗಿ ಇತ್ತ್ಂಡತ್ತೆ ಕಿಸೆ. ಕಡೆಡ್ತ್ ಸುರುಮುಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ. ಮಾತ ತರೆಕ್ಕ್ ಬಡೆತ್ಂಡ್. ಇಂದು ಕನೊಂದ್ತ್ ತೆರಿಂಡ್. ಆ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಥೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪುಟನ್ ಓದ್ನೆಡ್ತಾವರ ಆಯಿ ಪರಿಣಾಮೊಂದ್ತ್ ತೆರಿಂಡ್. ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಸತರ್ಿ ಇಂದೆನ್ ನೆನೆತ್ತೊಂಡ್, ಒರತ್ತ ಮೈತ ಉದರ್್ತ್, ಪೆರಪ್ಪ ಹಾಸಿಗೆತ ಮಿತ್ತ್ ಜೆತರ್ೆ!


ನವಯುಗ ತುಳು ಸಂಚಿಕೆ - 1936
 

Wednesday, February 16, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Poem

ಕರ್ನಾಟಕ  - ಏಕೀಕರಣ - ಪರಿಷತ್!
                                                                                     - ತುಳುಮರ್ಲೆ

ಲೋಕೊದ ಪಾತ್ರೊಡು ಕತ್ತಲೆ - ನೀರೆ
ದಿಂಜ್ದ್ ಉಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್
ಬಾಣದ ಬಟ್ಟಲ್ ಸೋರುದು ಸೋರುದು
ಊರೇ ಮುಲ್ಕೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.

ಎಂಕಲೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಪದ ಕಂಡೊಸು
ಕಪ್ಪೆಳೆ ಸಭೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್
ಪಿರಪದ ಜನ್ಮೊಡು ಕಪ್ಪೆನೆ ಏನ್
ಅಯಿಕುಲೆ ಭಾಷೆಲ ಗೊತ್ತುಂಡು.

ವಾ ನಮುನೆದ ಸಭೆ! ವಾ ವಾ ಕಪ್ಪೆ!
ಚೊಳ್ಳೆ ಕಪ್ಪೆಲಾ ಬೈದ್ಂಡ್!
ಚೊಂದೆ ಕಪ್ಪೆಲಾ ಮರತ ಕಪ್ಪೆಲಾ,
ಡೊಳ್ಳೆ ಕಪ್ಪೆಲಾ ಬೈದ್ಂಡ್!

ಅದಗ ಕಂಡಳೊನಿ ದತ್ತ್ಂಡಾತೇ
ನಾಯೆರ್ ಕೊರೆದಿನ ಅಂಚಿಂಚಿ
ಮಣ್ಣ್ದ ದಂಡೆಲು ಅಲ್ಪಾದಿತ್ತ
ಕಪ್ಪೆ ಸಭಿಕೆರೆಗ್ ಅವು ಬೆಂಚಿ!

ಬರ್ಸದ ಹೊಡತದ ಜೋರುನಿ ತೂದು
ಆನಿದ ಸಭೆ ಪನಿ ತಡೊವಾಂಡ್
ಒರ್ಂಬ ಗಂಟೆಗೇ ದೀತಿನ ಸಭೆ ಅವು
ಪತ್ತ್ ಗಂಟೆದಗ ಸುರುವಾಂಡ್.

ಚೊಳ್ಳೆ ಕಪ್ಪೆ ಆ ಸಮಯೊಡು ಒಂಜಿ
ಮೋರೆ ಮಿತ್ತ್ ಮಲ್ತ್ದ್ 'ಟೊರ್'
ಉಂದ್ದ್ ಪಲ್ಲವಿ ಪಾಡಿನ ಬೊಕ್ಕ
ಮಾತ ಸೇರ್ದವ್ವೆನೆ ಪಂಡೊ.

ಅವು - ಆ 'ಡೊರ್ ಡೊರ್' - ದಾದೊ, ಪಿಂಬರಾ?
ಕಪ್ಪೆಳೆ ಗಾಡ್ ಸೇವ್ ದೀ ಕಿಂಗ್!
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾಂತಿನ ಎಂಚಿ ಜಂಬರಾ?
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವು ಡಿಂಗೋ ಡಿಂಗ್!

ಐನ್ ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡತ್ಂಡ್
ಬೊಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುವಾಂಡ್
ಚೊಂದೆ ಕಪ್ಪೆ ಒವ್ವೋ ಲಕ್ದುಂತುಂಡು
ಕಾರ್ಯದಶೀ ಅವು ತೋಜುಂಡು.

ಆ ಕಪ್ಪೆನೆ ಲಕ್ದುಂತುದು ಈ ಸಭೆ
ಸೇರ್ದಿ ಕಪ್ಪೆಳೆ ಪರವಾದ್
ಮೀನವೈರಿ ಮಾಂಡೂಕ್ಯಾಚಾರ್ರೆನಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷೇವೆರೆ ಕೇಂಡೊನುವೆ

ಈತ್ ಪಂಡ್ದವು ಕುಲ್ಲುನೆ, ಭಾರೀ
ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಲಕ್ದುಂತೊಂದು
ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಿನ ಸವರ್ೇಕಲ್ಲ್ಡ್
ಲಯ್ತ್ದ್ ಪೊಲರ್ುಡು ಕುಲ್ಲ್ಂಡು.

ಎನ್ನಡ್ ಮಿತ್ತ್ದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ
ನೇಲ ನೇಲಾಕುಲು ಇತ್ತೇರ್
ಆಂಡಲ ಎಂಕೀ ಗೌರವ ಕೊರಿನೆಡ್
ಎಂಕಿನಿ ಉಪಕಾರದ ಹೇರ್-

ಆಂಡಲ ಸಭಿಕೆರ್ ಮಾತೆರ್ ಸಾಯೊಡು
ಮುಗಿಪುವೆ ಎನ ಕೆಲಸದ ಭಾರ
ಒಂಜೆನೆ ಭಾಷಣ ಕತರ್ೆರ್ ಮಕ್ಷಿಕ-
ಭಕ್ಷಕ ರಾಯೆರ್ ಬೈದೆರಾ?

ಮಕ್ಷಿಕ-ಭಕ್ಷಿಕ ರಾಯೆರ್ ಬತ್ತ್ದ್
ಲಯ್ತೆರ್ ಕಟ್ಟದ ಪುಣಿತಡೆಗ್-
ಓ ಎನ ಸೋದರಿ ಸೋದರರೇ, ಒರ
ಕೆಬಿ ಕೊರುವಾರಾ ಪಿನಿ ಇಡೆಗ್?

ನಮ ಮಂಡೂಕೆರೆ ಪಿರಪದ ಚರಿತೆನ್
ಪಿರಪದ ವೈಭವ ನೆನೆತ್ಂಡ
ಇನಿತ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಳೆನಿ ತೂನಗ
ಕಣ್ಣ್ಡ್ ನೀರೇ ಪನಿಪಂದ?

ಭಾರತ ಕಾಲದ ವೀರೆರೆ ಗುರುವರೆ
ದ್ರೋಣಾಚಾಯರ್ೆರ್ ನಮ್ಮಾರ್!
ಮಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತೇ ಪಣ್ಂಡ
ಭಾರೀ ಪಳಪದೊ ಪಿನಯಾರ್?

ಮಾನವ ಲೋಕೊಗು ಬೊಳ್ಪು ಕೊರಿಂಚೀ
ಋಷಿಕ್ಳೆ ಮೂಲದ ನಮ್ಮ ಕುಲ,
ಇನಿ ಈ ಗೋಳುಡು ಬೂರೊಂದುಂಡಡ
ನಮ ದುರದೃಷ್ಟನೆ ಭಾರಿ ಬಲ!

ಪೂರಾ ಜಾತಿಳು ಸಂಘೊಳು ಮಲ್ತ್ದ
ತನುಕುಳೆ ಹಿತೊಳೆನ್ ಕಾತೊಣುವೊ
ನಮ್ಮಾಕುಳೆಗಾ? ಸಂಘಟನೆನ್ಪಿನ
ಶಬ್ದನೆ ಪಿನಂದ್, ದಾನೆನುವೊ?

ಮುರಾನಿ ಕೇಂಡಿನ ಸುದ್ದಿನಿ ತೆರಿಪವೆ,-
ಒಳ್ಳೆಳೆ ಪ್ರಬಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್,
ನಮ ಕೂಟೊಳೆನೇ ನುಂಗೆರೆಗೆಣ್ವೆರ್
ನಾವು ತೂಪಿನಾ ಪೆಚ್ಚಾದ್?

ಏತೋ ಒಳ್ಳೆಳೆ ಬಾಯಿಗ್ ಪೊಗ್ಯಂದಿ
ಕಪ್ಪೆಳು ನಮ್ಮಾಕುಳೆಡುಳ್ಳ
ಮೋಕುಳು ಮಾತೆರ್ ಸೇರ್ದುಂತುಂಡ
ಒಳ್ಳೆಳು ಕೇರೆಳು ಓಳುಳ್ಳ?

ಈತೇ ಮಾತ್ರನ? ನಮ ಆಹಾರೊಗು
ದೇವೆರ್ ಸೃಷ್ಟಿತಿ ಮೀನುಳುಲ
ಕೆಲೆಂಜಿ ಜಾತಿಲ ಸಂಘೊಳು ಮಲ್ತ್ದ್
ನಮ ಬಾಯಿಗ್ ಮಣ್ಣ್ ಪಾಡಿಳಿಯೆ?

ಈ ಮೀನ್-ಕೆಲಂಜಿಳೆ ಸಂಕೋಚದ
ಬುದ್ಧಿನ್ ನಮ ಇಸೆ ಖಂಡಿಪೊಡು!
ಓಳ್ಳೆಳೆ, ಕೇರೆಳೆ ಅತ್ಯಾಚಾರೊನು
ನಿಮಿಷಲ ತಡೆವಂದೆ ದಂಡಿಪೊಡು

ಚೀನದ ಜನಕುಳು ನಮ ಕುಲ ತಿನ್ಪೆರ್
ನಾವುಂದೆನ್ ನನ ತಡೆಪೊವೊಡು!
ಇಂಚನೆ ನಮ ಕುಲ ಸೈತೇ ಪೋಂಡಾ
ನಮ ಅವಸ್ಥೆ ನನ ಒಡೆ ಪೋವೊಡು?

ಆನಕುಲು ನನ, ತೋಡುಳು, ಕಟ್ಟದ ಪುಣಿ,
ಗೋಡೆಳು ದಂಡೆಳು ಕಟ್ಟಾದ್
ನಮ ಏಕೀಕರಣ ತಡೆಪಾವುನ
ಅತ್ಯಾಚಾರನ್ ಉಂತಾವೊಡು.

ಇಂಚ ಠರಾವುನಿ ದುಂಬು ದೀಪುಣನೆ
ಸರ್ವಸಮ್ಮತಿಡ್ ಪಾಸಾಂಡ್!
ಈತೆನ್ ಮಲ್ತ್ದ್ ಸಭೆ ಮುಗಿದಾಕಿನೆ
ಕಪ್ಪೆಳೆ ಸಭಿಕೆರ್ ಲಕ್ ಪೋಂಡ್!

ಓ ವಾಚಕರೇ, ಈ ಸಭೆ ತೂನಗ
ಕನರ್ಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ
ಸಭಿಕುಳೆ ನೆಂಪಾಪುಜ್ಜಾನಿಕಲೆಗ್,
ದಾನೆನುವರ್? ನನ ಪೋಪುಣನ?


ನವಯುಗ ತುಳುಸಂಚಿಕೆ - 1936
 

Tuesday, February 15, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Story

ಸಮಾಜ ಸರ್ಪೋ
                                                                                  ಕಿಶೋರ, ಸುಳ್ಯೊತ

           ಆನಿ ಐತಾರೊ. ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ವಿರಾಮೊ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಯಾನ್ ಇನಿ, ಮದ್ಯಾನೊತ ಒಣಸ್ಸಾತ್ ಹಾಸಿಗೆ ತೂಪಿ ಗಲಾಟೆಗ್ ಪೋವಂತೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಕವಾಟ್ದಾಡೆಗ್ ಪೋತ್, ಒಂಜೊಂಜೇ ಪುಸ್ತಕೊಲೆನ್ ತೂವೆರ ಸುರುಮಲ್ತೆ. ಎನ ರಡ್ಡ್ ಪರ ಡೈರಿಲು ತಿಕ್ಯೊ. ಈ ಬೂಕುತಿಡೆಟ್ಟ್ 'ಈ ಡೈರಿಲೆನ್ ನೆಕ್ಕ್ ಸೇರ್ಸಾದ್ನಿ ಏರಪ್ಪಾ?' ಪಂಡೋಂದ್ ಅವೆನೆ ಇಂಚಿ ದೆತ್ತೆ. ಆ ಡೈರಿಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪತ್ಮೂಜನೆ ಇಸವಿತವು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಪ್ಪತ್ತೊಂಜೆನವು. ಮುಪ್ಪತ್ತೊಂಜೆನೆ ಇಸವಿತೆನ್ ಬುಡ್ಪಾಯೆ.
            8-3-'31
          ಸೋಮವಾರೊ - "ಇನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕೆರೆ ಮಿತ್ತ್ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್  ಆತ್ ಇರ್ವೆರೆ  ಸರೆ ನರಿಂಡ್." ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಟೊ ದೆತ್ತೆ.
          27-7-'31
          ಬುದವಾರೊ - "ಇನಿ ಪ್ರೇಮಗ್ ಜೋರು ಸರೆ ಬೇನೆ, ಬಯ್ಯತ ಟೀ ಸೊನ್ನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದ್ದಿ ಪಂಟ" ಪಂಡೊಂದ್ ಕುಲ್ಲ್ನಾಡೆಗ್ ಬತ್ತಲೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ತಿ ಪ್ರೇಮ. "ಇನ್ನಿ ಅತ್ತ್ ಭೂತಕಾಲೊಡ್, ...... ರಾಣೇಸಾಹೇಬ ......" ಉತ್ತರೊತೆದ್ರ್ ತೂವಂತೆ ಬೇತೆ ಪುಟ ದೆತ್ತೆ.
          13-12-'31
          ಶುಕ್ರವಾರೊ - "ಶಾಮಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಮೊಕ್ತೇಸರ್ರೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗೊ"
          "ಅಂಚ ಪಂಚ ಎಂಚಿನ?" ಕೇಂಡೆರ್ ರಾಣೇಸಾಹೇಬೆರ್. "ಅವು ಭಾರೀಮಲ್ಲ ಕಥೆ ಪ್ರೇಮಾ..."
          "ಪಂಡ್ಳೆ ಏನ್ಲಾ ಕೇನ್ವೆ 
           "ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಾಯೆ ಆತಿಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆರೆಟ್ಟೆ ಸದಾಶಿವರಾಯೆರಿತ್ತೆರ್. ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಹುಕಾರೆ. ಬೋಡಾಯಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಬರೇರ್ರ್ಡ್. ಆರೆಗಿತ್ತಿನ, ರಮೇಶೆಲಾ ಶಾಮಲೆಲಾ ಇರ್ವೆರೇ ಬಾಲೆಳು. ರಮೇಶಗೆನ್ನ ಸರಿಪ್ರಾಯೊ. ಶಾಮಲೆ, ಮೂಜಿ ವಸರ್ೊಗ್ ಎಲ್ಯಾಳ್ ಆತೆ. ಎನನ್ ರಮೇಶನ ಅಪ್ಪೆ, ತನ ಬಾಲೆತಲೆಕ್ಕ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ರಮೇಶಗ್ ಪದ್ನೈನ್ ವಸರ್ೊ ಆನಗನೆ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಪೋಯೆರ್. ಎಂಕ್, ಆಯಿ ದುಃಖೊ, ಆತೀತತ್ತ್. ಯಾನ್ಲಾ ರಮೇಶಲಾ ಅಪಗ ಗಿ ಫೋಮರ್ುಡಿತ್ತೊ. ಶಾಮಲೆ  ಫೋಮರ್ುಡಿತ್ತಲ್. ರಾಯೆರ್ ಬೇತೆ, ದಿವಾಳಿಲಾ ಆಯೆರ್".
          "ಪ್ರೇಮಾ! ತನಡ್ತಾತ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಕಷ್ಟೊ ಬೊಡ್ಚಿಂದ್ ರಮೇಶೆ ಪಾರ್ಪೋಯೆ. ಇಂದು ಮಾತ, ರಾಯೆರೆಗ್ ಗಡಿತ್ತಮಿತ್ತ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಿಲಕ್ಕಾಂಡ್"
ಸಮಯ ಕರಿಲೆಕ್ಕೊ ಆರೆಗ್ ಈ ದುಃಖೊಟೇ ವಿಷಮ ಜ್ವರೊ ಸುರು ಆಂಡ್. ಯಾನ್ ಆರೆನ್ ತೂವೆರೆ ಪೋನಗ ಮಾತ, ಆರ್ ಶಾಮಲೆನ ಸುದ್ದಿಯೇ ಪಾತೆರೇರ್. ಶಾಮಲೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿಪ್ಪಡ್. ಆಲೆಗ್ ಪ್ರಾಯೊ ಬರಡ್. ಏರೆಗಾಂಟ್ಲ ಕೊರ್ತ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುವೊಂದ್ತ್ ಸಾನ್ ಪಂಡೆರ್, ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ. ರಾಯೆರ್ಳೆಕ್ ಒಪ್ಪಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯಗ್ - ಆ ಮುದಿ ಜಬ್ಬುಗ್ ಶಾಮಲೆನ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಕೊರ್ಯೆರ್. ಶಾಮಲೆನ ತರೆಟ್ಟವು ಬರೆತಿತ್ತ್ಂಡೊ ದಾನ್ನೊ?
          "ಪ್ರೇಮಾ, ರಾಯೆರೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲೊಡ್ ಲಂಡನ್ಡ್ದ್ ರಮೇಶನ ಕಾಗದ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಆಯೆಲಾ ಮಾಮನ ಜತೆ ಬುಡ್ಜೆ ಪ್ರೇಮಾ. ಆ ಪದಿಮೂಜಿ, ಪದ್ನಾಲ್ ವಸರ್ೊದ ಶಾಮಲೆ ವಿಧವೆ ಆಯಳ್. ಯಾನ್ "ಶಾಮಲೆನ ಮೋರೆ ತೂವೊಡಂಡ ಬಲ್ಲ" ಪಂಡ್ದ್ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಗತಿಲೆನ್ ಮಾತ ವಿವರ್ಸಾದ್ ಮಿತ್ತ್ ಮಿತ್ತ್ ಕಾಗದೊ ಪಾಡ್ಯೆ ರಮೇಶಗ್.
          "ಪ್ರೇಮಾ ಇಂಚಿ ಕೇಣ್. ಬಹು ಸಮಯೊಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶೆ ಊರ್ಗ್ ಬತ್ತೆ. ಅಪಗ ಈ ಎನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತ್ದಿತ್ತ. "ಶಾಮಲೆನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪನಾ" ಕೇಂಡೆ. ಯಾನ್ ದಾನೆ ಪನೊಡು? ಮದ್ಮೆ ಆವೆರೆ ಯಾನ್ ತಯಾರೇ ಇತ್ತೆ.
          "ಅಪಗ ಎನಡ್ತಿರೇಗ್ ಸುಖೊ ಇದ್ದಿಂದ್ ತೋಜುಂಡು." ರಾಣಿ ಸಾಹೇಬೆರ್ ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಕೇಂಡೆರ್. ಪ್ರೇಮಾ, ಇಂಚಿ ಕೇಣ್. ರಮೇಶಗ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರಂತೆ ಇತ್ತಿ ಕಾರಣೊ ತೆರಿಂಡ್. ಎನ್ನ ಒತ್ತಾಯೊದ ಮಿತ್ತ್, ಶಾಮಲೆನ್ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಡೆಡ್ತ್ - ಸೆರೆಮನೆಡ್ದ್ - ಲೆತೋಂದು ಬತ್ತ್ದ್, ಆಲೆ ಸಹಪಾಠಿ ಸತೀಶಗ್ ರಮೇಶೆ ಆಲೆನ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಕೊರ್ಯೆ.
          ಪ್ರೇಮಾ! ಕ್ರೂರ ಸಮಾಜೊತ ಕಣ್ಣ್ಗ್ ಈ ನೂತನ ದಂಪತಿಲ್ ಬರ್ನವೇ ತಡೊ, ಸಮಾಜೊ ಉರಿಕಾರೆರೆ ಸುರುಮಲ್ತ್ಂಡ್, ಶಾಮಲೆ ಸತೀಶೆರೆ ಮಿತ್ತ್ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಹಿಷ್ಕಾರೊ ದೀಡ್ಯೆರ್. ಥೂ!!!
          "ಅಯ್ಯೋ!..... ಆನಿ ರಮೇಶೆ ಇದ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ರೇಮಾ ದೇವಸ್ಥಾನೊತ ಒಳ ಅಂಗಣೊಟು ಬತ್ತಲ್ಂದ್ತ್ ಮೊಕ್ತೆಸರ್ರ್ ಶಾಮಲೆನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದ್ ನೂಕಾಯೆರ್. ನೂಕ್ನಗ ಶಾಮಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರ್ದ್ ಆಲೆ ತರೆ ನರಿಂಡ್. ಊರ ಜನೊ ಹದ! ಹದ!! ಪಂಡೆರ್ ... ಪ್ರೇಮಾ ... ಐಟೀ ಶಾಮಲೆನ ಅಂತ್ಯೊ ಆಂಡ್. ಅಯ್ಯೋ!... ಯಾನ್ ಎನ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿ ಮೆಗ್ದಿಯೇ ಸೈತಲ್ಂದ್ ಗ್ರೈತ್ದ್ ಬುಲ್ತೆ."
          ರಮೇಶೆ ಊರ್ಗ್ ಬತ್ತೆ. ಆಯಗ್ ಪೂರಾ ವಿಚಿತ್ರ ಆತ್ ತೋಜ್ಂಡ್. ಮೊಕ್ತೆಸರೆ ಮಿತ್ತ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪುಕೊನಾ ಪಂಡೆ ಯಾನ್. ಏರೆಗ್ ಬೋಡಾತ್ ಶಿವೊ ಪಂಡ್ತ್ ರಮೇಶೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಪತೊಂದು ಬುಲ್ತೆ.
          ಪ್ರೇಮಾ! ಆನಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ರಮೇಶೆನ್ಲಾ ಸತೀಶನ್ಲಾ ತೂತುಜಿ.
          "ಹಾಯ್!!! ಆ ಕ್ರೂರ ಸಮಾಜೊಗ್ ಕಣ್ಣ್ಟ್ ನೆತ್ತೆರಿಜ್ಜಾ? ಶಾಮಲೆ! ನನ ಓಲ್ಲ? ಸಮಾಜೊಗಾಹುತಿ ಆತ್ ಪೋತ ಈ ......" ಪಂಡೋಂತಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕೊನೆ ಎನಕಣ್ಣ್ಲೆಡ್ ಪರತೋಂದಿತ್ತಿನ ಗಂಗಾ-ಯಮುನಾ ಪ್ರವಾಹೊಲೆನ್ ಉದರ್ೊಂಡೆ ಅಂದ್ ತೂಯೆ. ಪ್ರೇಮಲಾ ಸೆರಗ್ನ್ ಅಡ್ಡೊ ಪತೊಂದ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್.
          ಹೇ! ಕ್ರೂರ ಸಮಾಜೊನೇ ನಿಕ್ಕ್ ಈತ್ನೇಟೆ ತಿಕ್ಕಿ ಆಹುತಿಲ್ ಯಾಯಿಜಾ?


ನವಯುಗ ತುಳು ಸಂಚಿಕೆ - 1936
 

basroor towlaveshvara tree in danger-= suj kurya udupi


Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Poem

ತುಳುಭಾಷೆನ್ ಮದಪಡೆ
                                                              -ತುಳುಬಾಲೆ

ಪೆತ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಪದಿತ್ತಿ |
ಮುತ್ತುದಲ್ಕ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಿ |
ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಖ್ಯಾತಿಡಿತ್ತಿ |
ತುಳುಭಾಷೆನ್ ಮದಪಡೆ ||

ತುಳುನಾಡ್ದ ಪುದರನ್ |
ತುಳುಜನೊಕುಳೆ ಮಾನನ್ |
ತುಳುರಾಜರೆ ಖ್ಯಾತಿನ್ |
ಕಾತಿ ತುಳುನ್ ಮದಪಡೆ ||

ತುಳುಭಾಷೆನ್ ಮದಪಡೆ |
ತುಳುನಾಡ್ನ್ ಮದಪಡೆ |
ಬೇಗ ಕಣ್ಣ್ ಜಪ್ಪುಲೆ |
ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತ್ ಲಕ್ಕ್ಲೆ ||ನವಯುಗ ತುಳುಸಂಚಿಕೆ - 1936