Thursday, April 2, 2015

ಶಶಿಕಾಂತ ಯಡಿಹಳ್ಳಿ-: ಮುಂಬೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ತುಳು ನಾಟಕ “ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಒಂಜಿ ದಿನ”...

ರಂಗಭೂಮಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ – ಕನ್ನಡ ರಂಗಪತ್ರಿಕೆ: ಮುಂಬೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ತುಳು ನಾಟಕ “ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಒಂಜಿ ದಿನ”...: ಕಾಳಿದಾಸನು ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾಕವಿ . ಕಾಳಿದಾಸ ಕವಿಯ ಋತುಸಂಹಾರ , ಮೇಘದೂತ , ಅಭಿಜ್ಞಾ...

No comments:

Post a Comment