Wednesday, May 22, 2013

ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಜಾನಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾ.ಯು.ಪಿ.ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಡಾ.ಸುಶೀಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಕಲಾವಿದ ಟಿ.ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಆಯ್ಕೆ

ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಜಾನಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ: ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾ.ಯು.ಪಿ.ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಡಾ.ಸುಶೀಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಕಲಾವಿದ ಟಿ.ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಆಯ್ಕೆ

No comments:

Post a Comment